skip to Main Content

PREVENCE, PŮL ZDRAVÍ 2023 14. listopadu 2023
Slovanský dům, Praha 1

Osvětová konference pro veřejnost na téma přínosu,
dostupnosti a kvality preventivní zdravotní péče

Předmluva

70 procent občanů ČR ve věku nad 60 let má alespoň jednu chorobu, která zásadním způsobem snižuje kvalitu jejich života. Máme velký problém s obezitou, diabetem a rakovinou.

Prevence je klíčovou oblastí zájmu Ministerstva zdravotnictví ČR související s plněním cílů Strategického rámce Zdraví 2030 a programového prohlášení vlády. Komplexní přístup, na který se chce ministerstvo zaměřit, zahrnuje nejen diagnostiku a screening, ale také primární prevenci – zejména zdravý životní styl a výchovu k němu již od útlého věku.

Aktuálně ministerstvo zdravotnictví společně s pojišťovnami diskutuje možnosti zavedení systému bonifikace pro občany, kteří se pravidelně účastní screeningových programů a preventivních prohlídek. Lidé by tak mohli čerpat reálné výhody za to, že se starají o své zdraví. Ministerstvo je ve shodě na tomto tématu i s odbornou zdravotnickou veřejností.

Koncept

Primárním smyslem akce je nabídnout veřejnosti informaci o významu preventivní zdravotní péče, jejích segmentech, možnostech a dostupnosti. Odborníci ve svých vystoupeních upozorní na největší rizika a nabídnou recepty na to, jak jim lze v rámci prevence předcházet.

Sekundárním smyslem je dát prostor partnerům akce a členským firmám HK ČR podnikajícím ve zdravotnictví a preventivní zdravotní péči, aby mohli veřejnosti představit své služby, nabídku programů prevence atd.

Účastníci z řad veřejnosti tak získají nejen cenné informace, ale budou zároveň moci absolvovat řadu bezplatných vyšetření a testů, které můžou odhalit zdravotní problémy různého druhu.

Měření krevního tlaku

Dermatologické kontroly

Výživové poradenství

Měření glykemie

Měření cholesterolu

Témata přednášek

Je lépe nemocem předcházet než s nimi následně bojovat. Každý z nás má mnoho možností (pohyb, výživa, odpočinek), jak upravit svůj styl života, aby snížil riziko těch nejvážnějších onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby, cukrovka, zhoubné nádory a další. Kromě toho je důležité chodit na preventivní lékařské prohlídky a screeningová vyšetření.

Zdraví je pochopitelně klíčovou podmínkou rovněž pro úspěšné podnikání. Týká se jak podnikatelů samotných, tak i jejich zaměstnanců, kterých je navíc v řadě oborů nedostatek. Důraz na prevenci a předcházení zdravotních problémů je tak pro podnikatele smysluplný i z ekonomického hlediska.

Přednášející

Klaudia Eis

Důležitost ženské psychiky

Působí jako permanent make-up artistka. V roce 2011 po prodělání onkologické léčby, se rozhodla na základě vlastních zkušeností, že svoji odbornost kosmetičky rozšíří o obor permanentního make-upu. Specializuje se také na tetáž bradavek u onkologických…

Číst více

Mgr. Jana Havrdová, MPA

Aktivní životní styl a kvalita života

Viceprezidentka Hospodářské komory ČR a prezidentka České komory fitness, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Aktivní ČESKO.Ačkoliv má původně právnické vzdělání, celý život zasvětila sportu a patří k předním propagátorům zdravého životního stylu a zejména pravidelné…

Číst více

MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA

PLS, očkování

Vystudovala 3. Lékařskou Fakultu Univerzity Karlovy. Absolvovala také studium na Prague International Business School a Postgraduální vzdělání v oboru Preventivní medicína. V roce 2007 působila jako primářka Kliniky pracovního a cestovního lékařství ve Fakultní Nemocnici…

Číst více

MUDr. Et Bc. Lucie Jarešová

Dermatologie

Vystudovala 1. lékařskou fakultu, Univerzita Karlova Praha Bakalářský studijní program - obor Zdravotní výchova a Magisterský studijní program všeobecného lékařství. Své zkušenosti získala ve FN Motol a ve FN Královské Vinohrady. Specializovaná způsobilost v oboru…

Číst více

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologie, Urologie

Působí jako přednosta Onkologické kliniky VFN a ÚVN v Praze. V roce 2019 byl jmenován vedoucím Komplexního onkologického centra sdružujícího VFN, Nemocnici na Bulovce a Thomayerovu nemocnici. V říjnu 2019 prof. Petruželka obdržel od prezidenta…

Číst více

MUDr. Andrea Čásová

Dermatologie

Je členkou České akademie dermatovenerologie, Společnosti korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP. V minulosti se věnovala screeningu kožních nádorů u transplantovaných pacientů v dermatologické ambulanci IKEM. Od roku 2010 se navíc věnuje estetické medicíně se…

Číst více

prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Mentální zdraví

Český klinický psycholog, psychoterapeut a profesor lékařské psychologie. Autor nebo spoluautor více než 100 původních vědeckých prací, které ve světě dosáhly téměř 1000 citací (v prestižní vědecké databázi Web of Science 300), dále 15 vědeckých…

Číst více

MUDr. Soňa Argalácsová, Ph.D.

Onkologie

Od roku 2020 pracuje jako vedoucí lékařka tomoterapie Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. Je specialistou v oboru Klinická onkologie (2010) a Radiační onkologie (2012). Mezi léty 2018 – 2020 pracovala v…

Číst více

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

Kardiologie

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Docentem vnitřního lékařství byl jmenován v roce 2006 na LF MU Brno. Mezi roky 2001 - 2006 byl předsedou Pracovní skupiny arytmie a trvalé kardiostimulace České kardiologické společnosti. Je…

Číst více

MUDr. Jana Lupínková, CSc.

Diabetologie

Vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1996 pracovala v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, nejdříve na Klinice diabetologie a od roku 2012 na Pracovišti preventivní kardiologie, naposledy jako zástupce…

Číst více

Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

Pneumologie

Je absolventkou a dlouholetým učitelem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Má atestaci z vnitřního lékařství, z pneumologie, ftizeologie a alergologie a klinické imunologie, a licenci intervenční bronchologie. Profesorkou v oboru vnitřní lékařství byla…

Číst více

Klára Cibulková

Patronkou naší konference se stala herečka Klára Cibulková.

Je nám velkou ctí, že patronkou naší konference se stala herečka Klára Cibulková, kterou v současné době můžete vidět ve Švandově divadle, v divadle Kalich, v divadle Viola a v divadle na Fidlovačce.

A proč Klára Cibulková přijala tuto roli patronky?
„Zdraví je to nejdůležitější, co v životě máme , kariéra ani peníze jej nenahradí a bez zdravého těla i ducha nemůžeme žít život úplně naplněně. Proto jsem ráda přijala možnost spolu prezentovat konferenci zabývající se prevencí zdraví. Doba je složitá a rychlá a mnozí své zdravotní problémy odsouváme a pak už někdy může být pozdě a boj se zdravotním problémem nemáme šanci vyhrát, proto jsem ráda, že skrz svou roli patronky mohu pomoci vzbudit zájem o péči o vlastní zdraví.“

Kristina Kloubková

Celou konferencí vás provede známá moderátorka Kristina Kloubková.

Bývalá tanečnice, choreografka, herečka, která už šestnáct let působí jako moderátorka Televize Nova. Moderovala pořad Bailando – tančím pro Tebe, Snídani s Novou, Život ve Hvezdách, PTN, OTN… atd. V současnosti má ve Snídani rubriku Kafe s Kristinou, moderuje hlavní zpravodajskou relaci a magazín Víkend.
Sama o sobě říká, že je především máma, praštěná emotivní holka, která se celý život něco učí, milující přírodu a mimo jiné se ráda věnuje i charitě. Je součástí iniciativy Nova pomáhá, projektu Helpingdolls a třeba pro KlokArt se svým partnerem vytvořila kolekci Dramakvín a Stejkalm, která pomáhá FOD. Pomoc druhým bere jako přirozenou součást života a když může, tak pomůže.

Program

14. listopad 2023

Zahájení konference

Mgr. Terezie Radoměřská Starostka Prahy 1

PharmDr. Petr Fifka Poslanec, místopředseda Výboru pro zdravotnictví

Bc. Josef Pavlovic náměstek ministra zdravotnictví

Proslov

Ing. Filip Dvořák Hospodářská komora Praha 1, předseda

Karla Ašerová EliteMedical, CEO

Pneumologie

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

Pneumologie

Příběh Ilony Mančíkové

Dermatologie

MUDr. Lucie Jarešová

Dopolední pauza
Česká komora fitness z.s.

Mgr. Jana Havrdová, MPA

Institut pomoci při poškození mozku

Příběh Radka Rohovského

Diabetologie

MUDr. Jana Lupínková, CSc.

Přestávka na oběd
Kardiologie

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

Život s kardiostimulátorem

Příběh Ingrid Šůrové

Dermatologie

MUDr. Andrea Čásová

Prevence očkováním

MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA

Onkologie

Příběh Márii Čuži

Důležitost ženské psychiky

Klaudia Eis

Onkologie

MUDr. Soňa Argalácsová, Ph.D.

Psychiatrie

prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Urologie

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Vyhodnocení ankety
Závěr

Poděkování partnerům, rozloučení

Konec

Registrace

Registrace on-line

499Kč

Registrační poplatek je nevratný a zahrnuje:
1. účast na odborném programu
2. certifikát o absolvování akce (e-verze)
3. bezplatné vyšetření a testy zdraví
4. účast v anketě zdraví o zajímavé ceny

O výši registračního poplatku rozhoduje datum platby, nikoliv datum registrace.
Doklad o zaplacení poplatku a dalších služeb zasíláme na e-mail uvedený při registraci nejpozději do 5 dnů.
Vstupenka bude zaslána elektronicky.

Zlatý partner

EliteMedical - Partner
Empire Hall - Partner

Stříbrný partner

Dallmayr - Partner
Zátiší Group - Partner

Bronzový partner

The Julius Prague - Partner
ANNOVINO - Partner
Česká Mincovna - Partner
Novo Nordisk - Partner
Online Star - Partner
Mediatel - Partner
Oxyworld - Partner
NEU NEU šperky - Partner
HOPI ČR - Partner
Libeřské Lahůdky - Partner
Albrecht, řemeslné Pivo Z Jizerek - Partner

Sponzoři

Institut Pomoci Při Poškození Mozku - Partner
Aktivní ČESKO - Partner
Projekt Populus - Partner
NF Přehlížena - Partner
Restaurant U Provaznice - Partner
PlayWisely - Partner
P.A. TISK - Partner
Zasaď život - Partner
BEMER Group - Partner
Abbott - Partner
EliteVoyage - Partner
Keller Williams Czech Republic - Partner
Butik ARABELLA FASHION - Partner
Fuck Cancer - Partner
ADRA - Partner
Fassati Art Festival - Partner
ProLon By L-Natura - Partner
BON BON - Partner
Pizza Hut - Partner
Facebag - Partner
Carci Reagent - Partner
Auto Papoušek - Partner
CENTR GROUP - Partner
ALIVE S.r.o. - Partner
Mary Kay - Partner
Health Base - Partner
Perníčkův Sen - Partner
Moje Plíce - Partner
Pivní Spa - Partner
IBI-International Spol. S R.o. - Partner
Aliance žen S Rakovinou Prsu - Partner

Mediální partner

STATUSS Magazine - Mediální Partner

Záštita

Záštita - Hospodářská Komora České Republiky

Záštita - Hospodářská komora České republiky

Záštita - Městská část Praha 1

Záštita - Městská část Praha 1

Záštita - Primátor HMP

Záštita - Primátor HMP

Záštita - Hospodářská Komora České Republiky

Záštita - Hospodářská komora České republiky

Kontakt

MÍSTO KONÁNÍ

EMPIRE HALL – Slovanský dům

Na Příkopě 22, Praha 1, 110 00

Virtuální prohlídka

POŘADATEL

Hospodářská komora Praha 1

Vodičkova 32, Praha 1, 110 00

IČ 26174383

    *Povinné pole

    Back To Top