skip to Main Content

MUDr. Jana Lupínková, CSc.

Diabetologie

Vystudovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1996 pracovala v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, nejdříve na Klinice diabetologie a od roku 2012 na Pracovišti preventivní kardiologie, naposledy jako zástupce přednosty. Má atestaci z interního lékařství 1. stupně a z diabetologie. Zaměřuje se na léčbu pacientů s prediabetem, diabetem 1. typu a 2. typu s obezitou, využívaní moderních technologií (glukózové senzory, inzulinové pumpy), na léčbu syndromu diabetické nohy, na primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Back To Top